Ohita navigointi

Liikennemerkit ovat yleisin tapa ohjata liikennettä. Muita liikenteen ohjauksen keinoja ovat liikennevalot, tiemerkinnät sekä muut ohjauslaitteet säädösten mukaan. Liikennemerkkien tarkoitus on ohjata liikenteessä liikkuvia liikenneympäristön sekä muiden liikenteessä liikkuvien kannalta toivotulla tavalla. Merkkien täytyy olla yksiselitteisiä sekä hyvin havaittavissa. Näkyvyys merkkeihin tulee olla hyvä, mutta toisaalta ne eivät saa olla näköesteenä. Liikennemerkit ovat suuri ja tärkeä osa kaupunkikuvaa ja sen takia ympäristö täytyy myös ottaa merkkien sijoittelussa huomioon.

Merkkien ulkonäkö, muoto, värit ja sijainti kertovat tienkäyttäjille sen, että miten missäkin paikassa täytyy toimia. Jos kolmio on kannallaan, niin se on varoitusmerkki ja kertoo siitä, että jotain täytyy varoa. Jos merkki on pyöreä ja punakeltainen, niin se joko kieltää tai rajoittaa. Pyöreä sininen merkki on määräysmerkki. Lisäksi on ohjemerkkejä, opastusmerkkejä ja lisäkilpiä. Mikäli tilanteeseen ei löydy mitään sopivaa valmista merkkiä, niin voidaan käyttää suorakaiteen muotoista merkkiä, jossa on teksti.

Liikenteen ohjaamiseen liittyvä lainsäädäntö

Liikenteen ohjaukseen vaikuttavat monet eri lait ja säädökset. Tieliikennelaki, Tieliikenneasetus, Liikenneministeriön päätös liikenteen ohjauslaitteista sekä Liikenne- ja viestintäministeriön asetus tieliikenteen liikennevaloista määrittelevät Suomessa liikenteen ohjaamiseen liittyviä asioita. Myös muutamat muut lait ja säädökset ottavat kantaa liikenteen ohjaamiseen ja näitä ovat esimerkiksi Maastoliikennelaki ja Asetus ajoneuvon käytöstä tiellä. Liikennevirasto on myös julkaissut oman ohjeistuksensa liikenteen ohjaukseen liittyvistä asioista. Read More »

Mainokset

Virtausmittaukseen on olemassa useita tekniikoita ja erilaiset virtausmittausmittarit ovat yleistyneet samalla kun tekniikka on kehittynyt. Uudenlaiset virtausmittarit ovat monipuolisia kokonaisuuksia, joiden sovellukset voidaan valita käyttökohteen mukaan. Pyörrevanamittaus on yksi tapa mitata höyryn, kaasun tai nesteen virtausta. Se on hyväksi havaittu tapa monella teollisuuden alalla sekä monessa käytännön sovelluksessa.

Vortex virtausmittauksen periaatteet

Vortex virtausmittaus eli pyörrevanamittaus perustuu pyörteisiin ja niiden syntymiseen. Kun virtauseste on poikkileikkaukseltaan pyöreä, niin pyörre irtoaa vuoronperään esteen vastakkaisilta puolilta. Nämä pyörteet ovat nimeltään Karmanin pyörteitä. Pyörteiden syntymisnopeus tietyssä ajassa eli pyörteiden syntymistaajuus on suoraan verrannollinen virtausnopeuteen. Tämä tarkoittaa sitä, että mitä suurempi on virtausnopeus, niin sitä nopeammin pyörteet syntyvät. Pyörteet synnyttävät painevaihteluita, joita pystytään mittaamaan esineeseen kiinnitetyllä paineanturilla. Virtausesteen ei aina tarvitse olla pyöreä, vaan se voi olla myös kolmion muotoinen.

Vortex virtausmittarit

Ensimmäinen vortex virtausmittari tuli markkinoille vuonna 1979 ja siitä eteenpäin tuotteita on kehitelty paljon. Nykyään vortex virtausmittareihin on käytetty viimeisintä teknologiaa ja muun muassa lämmön kesto – sekä kaksoisanturi-mittarit ovat uusinta tekniikkaa. Erityisesti energian säästöön kiinnitetään myös nykyään yhä kasvavammin huomiota. Read More »

Työkaluvaunu on kätevä apukeino työkalujen säilytykseen. Työkaluvaunussa kaikki työkalut pysyvät hyvässä järjestyksessä ja sitä on helppo liikutella paikasta toiseen. Työkaluvaunun saa nopeasti siirrettyä työkohteen viereen ja kaikki työkalut siirtyvät yhdellä kertaa. Näin aikaa jää enemmän itse työn tekemiseen, eikä sitä kulu turhaan työn valmisteluun ja työkalujen siirtelyyn. Jos haluaa tehostaa työn tekemistä, niin työkaluvaunuun kannatta panostaa. Lisäksi jos tilat ovat rajalliset, niin työkaluvaunu on kompakti säilytysmenetelmä työkaluille.

Työkaluvaunuja on myynnissä joko työkaluilla tai ilman, joten jokainen voi valita itse minkälaisen haluaa hankkia. Jos omistaa valmiiksi laadukkaat työkalut, niin silloin kannattaa hankkia työkaluvaunu ilman työkaluja. Jos puolestaan tarvitsee hyvän valikoiman samaa sarjaa olevia työkaluja, niin helpoin ja edullisin tapa on hankkia työkaluvaunu työkaluilla.

Markkinoilla on erilaisia työkaluvaunuja ja niiden hintahaarukka on laaja. Kotikäyttöön soveltuvan vaunun saa muutamalla satasella, mutta ammattikäyttöön soveltuva vaunu maksaa jopa tuhat euroa. Read More »

 

Ensimmäinen luvanvarainen konttitalo Suomessa rakennettiin Tuusulaan vuonna 2013. Sen lisäksi väliaikaisia rakennuslupia on myönnetty monille konttiasumisprojekteille, mutta pysyvän luvan saaminen vaatii suunnittelulta paljon enemmän.  Konttikodin täytyy olla turvallinen sekä terveellinen saadakseen pysyvän asumisluvan.

Maailmalla merikontteja on hyödynnetty esimerkiksi opiskelija-asunnoissa. Amsterdam on hyvä esimerkki tästä, koska siellä on jo kymmenen kuusikerroksista konttikerrostaloa. Taloihin on kasattu kontteja päällekkäin ja talot ovat täyttyneet opiskelijoista. Myös muualla konttirakentamista on ollut jo vuosien ajan ja arkkitehdit ovat suunnitelleet konteista mitä moninaisimpia kokonaisuuksia. Suomessa kuitenkin on paljon tarkemmat säädökset rakentamisessa sekä asumisessa ja esimerkiksi esteettömyysvaatimukset taloille ovat kovat. Suomeen rakennettavan monikerroksisen konttikodin on sovelluttava esteettömään asumiseen, mikä aiheuttaa paljon haasteita konttikerrostalon suunnittelulle. Talossa on oltava hissit ja invalidimitoitetut kylpyhuoneet. Suomessa vaaditaan myös naapuruston luvat kaikelle uudisrakentamiselle ja naapurit eivät välttämättä suhtaudu suopeasti siihen, miltä konttikodit näyttävät.

Voisivatko konttikodit ratkaista asuntopulmat Suomessa? Ehkä voisivat, ehkä eivät. Tulevaisuus näyttää. Ainakin siirtolapuutarhojen rakentamisessa, kesäasumisessa tai vedenpäälle toteutettavassa rakentamisessa kontit tarjoavat hienoja mahdollisuuksia.

Kontit

Maailmalla on arviolta noin 24 miljoonaa merikonttia, jotka on poistettu rahtikäytöstä. Yleensä kontti on rahtikäytössä maksimissaan 15 vuotta, minkä jälkeen kontti on vielä hyvässä kunnossa. Konttitaloissa käytetään yleensä kontteja, jotka ovat kooltaan joko 20´ eli 6 x 2,5 metriä tai 40´ eli 12 x 2,5 metriä. Konttien pinta-alat ovat siis 15 m2 tai 30 m2. Read More »

Painemittarit ovat laitteita, joissa tieto järjestelmän paineesta nähdään visuaalisesti painemittarin mittataulusta. Painemittareita hyödynnetään laajasti, sillä erilaisissa prosesseissa tieto paineesta on kaiken toiminnan pohja. Jos prosessissa tulee häiriö, niin tieto tarvitaan nopeasti ja se saadaan painemittarista. Paine mitataan aina suhteessa vertailupaineeseen, joka on yleensä ilmanpaine. Painemittari näyttää kuinka paljon suurempi tai pienempi paine on suhteessa vertailuarvoon. Vastaus luetaan osoittimen näyttämänä mittarin asteikkolevystä. Useimmiten mittari vaimennetaan täyttämällä se nesteellä. Tällaiset painemittarit kestävät paremmin tärinää ja korkeaa painerasitusta.

Painemittarin mittauselimet ovat painekaari, kalvojousi, kalvorasia ja palje. Painemittarit luokitellaan käytetyn mittauselimen mukaan ja erilaiset painemittarit soveltuvat eri käyttötarkoituksiin. Mittauselimet valmistetaan useimmiten teräs- tai kupariseoksesta. Erityisissä mittakohteissa materiaalina käytetään myös erikoismateriaaleja. Jos painemittari varustetaan rajakoskettimilla, niin painemittariin saadaan kytkintoiminto. Painemittariin voidaan myös liittää lähetin, jolloin mittarin sähköisten viestien lähettäminen mahdollistuu. Read More »

 

Maalämpö on energiaa, joka on varastoitunut maahan. Sitä muodostuu Suomessa enintään 15 metrin syvyyteen ja vaikka sitä käytetään, niin sitä syntyy koko ajan lisää. Energiantuotanto on siis käytännössä rajatonta. Maalämpöä voidaan käyttää talojen lämmitykseen, viilentämiseen sekä käyttöveden lämmittämiseen. Maalämpö on luontoystävällinen tapa saada kotiin energiaa. Lähes jokainen uudisrakentaja valitsee taloonsa lämmitysmuodoksi maalämmön ja sen lisäksi usein remontin yhteydessä talon lämmitysmuoto vaihdetaan maalämpöön, koska se on ekologisin ja edullisin vaihtoehto.

Maalämpö on alati uusiutuvaa energiaa, joten se on luontoystävällisin energianlähde. Maalämmön käyttö säästää samalla myös muuta energiaa mm. fossiilisia polttoaineita, maakaasua, öljyä ja hiiltä. Kun käyttää maalämpöä, niin hiilidioksidipäästöt vähenevät. Maalämmön valitseminen talon ensisijaiseksi lämmitysmuodoksi on luonnon ystävän valinta. Read More »

Kiinteistöjen olosuhdevalvontaan hyödynnettävää teknologiaa kehitetään Suomessa vauhdikkaasti. Käytännössä olosuhdevalvontaa voidaan hyödyntää mainiosti rakennusteollisuudessa sekä kiinteistöissä. Suomen vaihtuva ja haasteellinen ilmasto asettavat kovia odotuksia rakennuksille. Yhä enenevissä määrin rakennuttajien tulee huolehtia energiatehokkuudesta lämmitys- ja ilmanvaihtoratkaisuja suunnitellessa.

Rakennusteollisuus on olosuhdemittauksen kannalta erinomainen käyttökohde rakentamisen aikana. Rakennusteollisuudessa olosuhdemittausta voidaan hyödyntää mm. betonin lämpötilan ja kuivumisen seurantaan. Lisäksi rakenteiden kosteutta seuraamalla voidaan optimoida pinnoitukselle oikea ajankohta.

Rakennusten osalta olosuhdemittaus tuo ratkaisuja etenkin energiatehokkuuden ja sisäilman laadun seurantaan. Rakennuksen energiatehokkuuden kannalta erillisten huoneiden lämpötilaa ja ilmanvaihtoa voidaan säätää vastaamaan optimaalisia lukemia. Sisäilman laatua voidaan kätevästi tarkkailla olosuhdemittauksen kautta tarkkailemalla lämpötiloja, kosteuksia, hiilidioksidi- ja VOC-pitoisuuksia. Kehittyneemmällä olosuhdemittauksella sisäilmasta voidaan tunnistaa jopa CO2 määrät sekä huoneilman partikkelit.

Virtausmittarin avulla mitataan tietyn kanavan tai putken sisällä tapahtuvaa virtausta. Virtaus voi olla kaasun virtausta, höyryn virtausta tai nesteen virtausta. Virtausmittarit käyttökohteen mukaisesti mittaavat suureita kuten massaa, tilavuutta tai nopeutta. Yleisesti virtausmittaria siis hyödynnetään nesteisiin tai paineisiin, mutta on myös erikoistapauksia, kuten kiinteän aineen mittaus. Kiinteän aineen, kuten jauheen tai rakeiden, mittaukseen hyödynnetään virtausmittarin periaatetta. Kun pohdit sopivaa virtausmittaria käyttöösi, niin muista ottaa huomioon tekijöitä kuten ympäristö, materiaalin olomuoto, aineominaisuudet, valvonta ja tarkkuusvaatimukset. Virtausmittarityyppejä on monia, tunnetuimpia ovat magneettinen virtausmittari, massavirtausmittari, turbiinivirtausmittari ja coriolis virtausmittari. Laaja valikoima virtausmittareita ja ammattiosaamista löytyy mm. osoitteesta http://www.wexon.fi/tuotteet/virtaus/virtausmittarit/

Coriolis virtausmittari perustuu nimensä mukaisesti Coriolis-voimaan. Coriolis virtausmittaria hyödynnetään kaasujen ja nesteiden virtausmittaukseen virtausputkessa. Yleisesti Coriolis virtausmittarien mittaustarkkuus on oikein hyvä. Coriolis virtausmittarin etuna on, että aineen ominaisuudet eivät vaikuta mittauksen tarkkuuteen. Tämän vuoksi myöskään paineen, lämpötilan tai tiheyden muutokset eivät väärennä tulosta.

 

Paineilman hyödyntäminen teollisuudessa on yleistä, ja usein tällöin puhutaan pneumatiikasta. Pneumatiikka tarkoittaa paineilman käyttötekniikkaa sekä tieteenalaa. Paineilman käyttötekniikka hyödyntää kaasun painetta ja virtausta. Pneumatiikan hyödyntämiseen ja tuottamiseen tarvitaan muutamia laitteita kuten kompressoreita, jäähdyttimiä, suodattimia, veden erottimia, öljyn erottimia, kuivaimia ja voitelulaitteita.

Esimerkki pneumatiikkaa hyödyntävästä laitteesta on sylinteri. Yleisesti paineilman avulla sylinteri tuottaa mekaanista liikettä lineaarisessa suunnassa. Ohjaus on toteutettu pneumatiikkaventtiileillä, joiden ohjaukseen hyödynnetään erinäisiä vipuja ja painikkeita. Pneumatiikkaa hyödyntävissä sylintereissä voiman siirtoon on yleensä hyödynnetty männänvartta tai mäntää, joka on magneettinen. Tällöin sylinterin ulkopuolinen magneettisesti varautunut kappale seuraa männän liikettä sekä siirtää liike-energiaa.

Pneumatiikan hyödyntäminen käsityökoneissa on yleistä sillä pneumatiikka tarjoaa hyvän tehon, helposti toteutettavan ylikuormituksen keston sekä kilpailukykyisen hinnan.

Digitaaliset tarkkuusvaa’at pystyvät mittamaan painon jopa 0,00001 gramman eli 0,01 milligramman tarkkuudella. Nykyaikaisten tarkkuusvaakojen ominaisuuksiin kuuluu muun muassa pitkäaikainen, lähes ikuinen punnitusanturi, mahdollisuus tallentaa punnitustuloksia laitteen muistiin sekä erilaisia laskimia, jotka laskevat neliöpainoja ja tiheyksiä.
Tarkkuusvaa’at ovat kehittyneet 1970-luvun jälkeen erittäin paljon. Suurin muutos tapahtui, kun siirryttiin mekaanisista vaa’oista digitaalisiin vaakoihin. Tarkkuusvaakojen sisältämät digitaaliset punnitusanturit pystyvät kertomaan huomattavasti tarkemmin painon. Teollisuuden käytössä mittaustarve on milligrammojen osissa.

Teollisuuden käytössä tarkkuusvaakoja käytetään eniten lääketeollisuudessa. Lääketeollisuudessa tarvitaan erittäin tarkkoja vaakoja punnitsemaan lääkeannoksia ja kalibroimaan pipettejä. Milligrammojen punnitustarkkuus mahdollistaa tasalaatuiset ja turvalliset lääkkeet. Myös kemianteollisuudessa on yleisesti käytössä tarkkuusvaakoja eri aineiden annostelussa sekä työvälineiden kalibroinnissa.

Tarkkuusvaa’at kotikäytössä

Tarkkuusvaakaa tarvitaan esimerkiksi viljaa punnittaessa, vinyylilevysoitinneulan painottamiseen, perhokalastuksessa ampumapään punnitsemiseen tai vaikkapa kultahipun punnitsemiseen.

Vaihtoehtoja tarkkuusvaa’oista löytyy digitaalisista taskuvaa’oista aina ammattikäyttöön tarkoitettuihin tarkkuusvaakoihin. Yleensä halvimpia ja pienimpiä tarkkuusvaakoja käytetään harrastekäytössä, kun tarvitaan saada osviittaa antava painoarvio. Halvimmillaan taskuun mahtuva tarkkuusvaaka maksaa noin kymmenen euroa. Näitä käytetään lähinnä harrastekalastajien painoja mitatessa. Vinyylisoittimen neulapainon mittaamiseenkin riittää hyvin taskukäyttöinen digitaalivaaka, sillä punnitsemisen toleranssit ovat 0,5gramman suuruisia. Vähän kalliimpia pöytämallisia tarkkuusvaakoja käytetään vaativimmissa tehtävissä, kuten kultahippujen punnitsemisessa tai mausteiden punnitsemisessa. Suosittuja tarkkuusvaa’at ovat kotipanimoharrastajien keskuudessa.

Ammattikäyttöön tarkoitettu tarkkuusvaaka pystyy erittäin tarkkoihin punnituksiin. Ne myös maksavat huomattavasti enemmän kuin 10€ kotikäyttöön tarkoitetut vaa’at. Tarkkuusvaaoissa käytetään huipputeknologiaa ja materiaaleja. Ammattikäyttöön tarkoitettu tarkkuusvaa’at pystyvät mittaamaan jopa 0,00001gramman tarkkuudella. Tällainen tarkkuus tarkoittaa että pystytään erittäin tarkkoihin mittaustuloksiin ja tarkkuuksiin.